Zimmer AS are equipment suppliers to ships and offshore petroleum installations.

We supply the following equipment:
Gas Freeing Fans, portable, to ATEX requirements.
Fans, portable and fixed.
Tank Cleaning Equipment.
Bilge Water Separators and 15ppm alarms to IMO requirements.
Ejector – Eductors. Portable and fixed.
Sewage Treament Plants, approved.

Zimmer AS has served the marine market for more than 50 years. We deliver world wide.
Phone: +47 22558648.  E-mail: zimmer@zimmer.no.  Web: www.zimmer.no
Address: P.o. Box 98 Smested, 0309 OSLO, Norway. Visting address: Nobelsgate 10, 0273 OSLO.

Om oss

Zimmer AS er utstyrsleverandør til skip og offshore petroleums installasjoner.

Vi selger følgende produkter:
Gassfriingsvifter til ATEX krav.
Vifter, både bærbare og faste.
Tankvaskeutstyr.
Lensevannseparatorer og 15 PPM alarm til IMO regler.
Ejektorer – eductorer, bærbare og fast installerte.
Kloakkrenseanlegg for skip, godkjente.

Zimmer AS har betjent kunder i over 50 år. Vi representerer erfarne produsenter.
Tlf: 22558648.  E-post: zimmer@zimmer.no.  Hjemmside: www.zimmer.no
Postadresse: P.o. Box 98 Smested, 0309 OSLO. Gate adresse: Nobelsgate 10, 0783 OSLO.